Het Juphuis

Grote bekendheid verwierf de parochie in 1956 door de zogenaamde JUP-feesten. Aanleiding hiertoe was het 40-jarig priester jubileum Pastoor Houben. Dit JUP-festival was een initiatief van de voorlopige parochieraad. Twee dingen beoogde men: een geschenk voor de jubilaris een in alle geledingen bloeiende parochiale activiteit  aan te bieden aan de pastoor. Dat dit festival geslaagd is, blijkt wel uit het enorme aantal bezoekers, te weten 28.000 personen. Vanaf 1956 wordt er ieder jaar - op initiatief van de parochieraad geJUPt en worden talrijke andere activiteiten ondernomen (Alpenfeest; Passie-avond; Avond voor Ouderen (door Jongerencomite) concerten in de kerk).
In 1962 is het dan zover, dat met de verbouwing kan worden begonnen, met allemaal vrijwillige krachten. Wegens stagnatie door strenge vorst treedt er vertraging op, maar op 29 juni 1963 wordt het  nieuwe patronaat - JUP-huis genaamd - feestelijk in gebruik genomen: De parochie heeft er een schitterende accommodatie bij.